Đáng nói là nhiều NLĐ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH của mình nhưng họ lại không được chốt sổ và chi trả chế độ BHXH. Nguyên nhân của vấn đề này là do người sử dụng LĐ đã thu tiền đóng BHXH của NLĐ nhưng không nộp cho cơ quan BHXH.

Điều vô lý ở đây chính là tại sao DN nợ BHXH nhưng NLĐ lại phải gánh chịu hậu quả? Từ thực trạng này, đề nghị cần bổ sung tội danh trốn đóng BHXH hoặc chiếm dụng tiền BHXH bắt buộc. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng về BHXH cho NLĐ, CĐ các cấp cần phối hợp với các cơ quan chức năng như BHXH, LĐTBXH... thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, cảnh báo và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đơn vị, DN vi phạm về BHXH.

Đề nghị Nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất chậm đóng BHXH cao hơn lãi suất ngân hàng để buộc DN phải đóng BHXH cho NLĐ. Không thể để tồn tại mãi cảnh “quýt làm, cam chịu”, nhất là khi đời sống NLĐ còn gặp nhiều khó khăn.

Cần giải quyết theo hướng NLĐ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH của mình thì họ được chi trả chế độ BHXH, còn những DN đã thu tiền đóng BHXH của NLĐ nhưng chưa đóng cho cơ quan BHXH thì phải bị xử lý nợ đó như nợ thuế và không loại trừ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu họ cố tình trốn đóng BHXH cho NLĐ.  

nguồn:laodong.com