Nghị định số 17/2015/NĐ - CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6.4.2015, các chế độ quy định tại Nghị định này được tính để hưởng kể từ ngày 1.1.2015, trong đó quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể: Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%. Tiền lương tăng thêm không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2.     Người sử dụng lao động bắt buộc phải lập sổ quản lý lao động

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động: họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); trình độ chuyên môn kỹ thuật; bậc trình độ kỹ năng nghề; vị trí việc làm; loại hợp đồng lao động; thời điểm bắt đầu làm việc; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiền lương; nâng bậc, nâng lương; số ngày nghỉ trong năm, lý do; số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết); hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.

3.     Nội dung đóng bảo hiểm thất nghiệp trong hợp đồng lao động

Nghị định số 05/2015/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động và Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2015, trong đó quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp là một nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phương thức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và của người lao động.

Đồng thời quy định thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Nguồn: laodong.com.vn